DSpace Repository

Typy retorycznych strategii komunikacyjnych w wybranych podręcznikach języka polskiego

Show simple item record

dc.contributor.author Rypel, Agnieszka
dc.date.accessioned 2021-02-10T14:18:37Z
dc.date.available 2021-02-10T14:18:37Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Rypel Agnieszka, Typy retorycznych strategii komunikacyjnych w wybranych podręcznikach języka polskiego, W: Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym, red. J. Krawczyk, R. Makarewicz. Olsztyn, 2010, S. 87-98 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7561
dc.description.abstract Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania retoryki analizy w celu wyodrębnienia różnych typów strategii perswazyjnych w wybranych podręcznikach szkolnych edukacji literackiej i kulturalnej w szkołach ponadgimnazjalnych. W toku analizy określono trzy główne rodzaje strategii. Pierwsza leży w odrzuceniu uporządkowania treści i przedstawienie ich w postaci zbioru czcionek, druga polega na najprostszym schemacie perswazji stosowanym w opowieściach narracyjnych i jednocześnie odwołuje się do autorytetu specjalisty - znawcy literatury; trzeci typ to strategia pośrednia, która wykorzystuje zarówno narrację wyjaśniającą autora a także zbieranie tekstów i stwarzanie możliwości swobodnej interpretacji. W artykule przedstawiono również przykładową analizę funkcji perswazyjnej nazwisk autorów, autorów notatki i tytuły podręczników szkolnych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject język en_US
dc.subject komunikacja en_US
dc.subject kształcenie polonistyczne en_US
dc.subject podręczniki en_US
dc.title Typy retorycznych strategii komunikacyjnych w wybranych podręcznikach języka polskiego en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record