DSpace Repository

Slika unutra njih političkih odnosa u Kraljevini SHS (na osnovu "Dnevnika Bidgoskog" 1918-1928) - naučno istra ivanje

Show simple item record

dc.contributor.author Rypel, Agnieszka
dc.date.accessioned 2021-02-08T16:00:32Z
dc.date.available 2021-02-08T16:00:32Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Rypel Agnieszka, Slika unutranjih političkih odnosa u Kraljevini SHS (na osnovu "Dnevnika Bidgoskog" 1918-1928) - naučno istraivanje, W: Jugoslavija i Poljska odnosi u XX veku : medunarodni tematski zbornik radova / red. Momčilo Pavlović, Andrzej Zaćmiński, Neboj Stambolij. Bydgoszcz 2019, S.19-30 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7559
dc.description.abstract Ukazujący się od 1907 roku „Dziennik Bydgoski" był do 1939 roku najbardziej opiniotwórczą gazetą miasta i regionu. Opublikowany w poprzednim tomie artykuł Obraz Jugosławii i stosunków polsko-jugosłowiańskich w „Dzienniku Bydgoskim” z lat 1918-1928 pokazał, że przekazywany czytelnikom bydgoskiej gazety obraz Jugosławii i Jugosłowian był wielowymiarowy i znacznie wykraczał poza stereotypy cywilizacyjne oparte na tradycyjnej antynomii Wschód-Zachód. Celem niniejszego wystąpienia jest analiza kognitywno-społecznych reprezentacji jugosłowiańskich stosunków politycznych w czasie funkcjonowania Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. W tym celu badaniu poddana zostanie warstwa onomastyczna tytułów oraz artykułów prasowych, w których pojawiają się nazwy (oraz ich pochodne): Jugosławia, Serbia, Chorwacja, Słowenia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Rijeka (Fiume), Belgrad (Białogród), Zagrzeb oraz nazwiska czołowych polityków tego okresu historii Jugosławii, a zwłaszcza Nikoli Paśicia i Stjepana Radicia, a także króla Aleksandra I. Badanie kontekstów, w których występują wymienione nazwy własne wskazuje na rozkład sympatii wobec poszczególnych narodów wchodzących w skład Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Mimo deklarowanych w gazecie bliskich związków z Chorwatami jako przedstawicielami zachodniej kultury chrześcijańskiej, to Serbia i jej polityka cieszy się większym uznaniem redaktorów. Na przekazywanym przez nich sposobie postrzegania Chorwacji w dużym stopniu zaważyły nie tyle tendencje federalistyczne, ile szukanie przez przywódców HSS poparcia w Moskwie i Berlinie. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Dziennik Bydgoski en_US
dc.subject Polska en_US
dc.subject Jugosławia en_US
dc.subject prasa en_US
dc.subject stosunki polsko-jugosłowiańskie en_US
dc.title Slika unutra njih političkih odnosa u Kraljevini SHS (na osnovu "Dnevnika Bidgoskog" 1918-1928) - naučno istra ivanje en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record