DSpace Repository

Polska tożsamość narodowa czy etniczna? : rozważania na temat podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą

Show simple item record

dc.contributor.author Rypel, Agnieszka
dc.date.accessioned 2021-02-03T16:05:57Z
dc.date.available 2021-02-03T16:05:57Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Rypel Agnieszka, Polska tożsamość narodowa czy etniczna? : rozważania na temat podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą, W: Język, wielokulturowość, tożsamość, red. M. Pająkowska-Kęsik, A. Paluszak-Bronka, K. Kołatka. Bydgoszcz 2013, S. 367-376 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7552
dc.description.abstract W artykule podjęto próbę przedefiniowania tożsamości narodowej Polaków i ich potomków mieszkających za granicą. Ze względu na duże zróżnicowanie Polonii, które wynika z historycznej, chronologicznej, politycznej, socjologicznej, psychologicznej i językowej warunków, możemy mówić raczej o tożsamości etnicznej niż narodowej. Tożsamość etniczna Polaków mieszkających za granicą jest bardziej subiektywna, wolicjonalna i heterogeniczna niż tożsamość narodowa Polaków mieszkających w Polsce. Fakt ten nie jest w pełni brany pod uwagę przez autorów program nauczania dla polskich studentów studiujących za granicą. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject językoznawstwo en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.subject dydaktyka en_US
dc.subject język en_US
dc.subject wielokulturowość en_US
dc.subject tożsamość en_US
dc.subject podstawa programowa en_US
dc.subject tożsamość narodowa en_US
dc.title Polska tożsamość narodowa czy etniczna? : rozważania na temat podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record