DSpace Repository

Z podstawowych problemów filozofii ekologii : kultura ekologiczna

Show simple item record

dc.contributor.author Papuziński, Andrzej
dc.date.accessioned 2021-01-17T16:01:19Z
dc.date.available 2021-01-17T16:01:19Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Papuziński Andrzej, Z podstawowych problemów filozofii ekologii : kultura ekologiczna, W: Kultura ekologiczna, transformacja, biznes : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Bydgoszcz-Myślęcinek 8-9 września 1999 roku, red. A. Papuziński, S. Baczulis. Bydgoszcz 1999, S. 9-21 en_US
dc.identifier.isbn 83-901329-1-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7440
dc.description.abstract Kultura jako system reguł interpretacji kulturowej oraz norm wyznaczających wartości jest wiodącym tematem filozofii ekologii. Konsumpcjonizm to problem, wokół którego obraca się szereg zasadniczych propozycji teoretycznych ekofilozofów. Formułowane przez nich stanowiska różnią się jednak pod wieloma względami. Zasadnicza linia podziału przebiega między ujęciem eko-moralistów i poglądami filozoficznych eko-ekonomi- stów. Pierwsi dążą do zmian w kulturze na drodze rozpoznania dziejowych przesłanek współczesnej postaci kultury. Wszystko co z nich wyrasta, jest tu traktowane jako przekleństwo dzisiejszej doby, jak zło, od którego trzeba uwolnić świat. Wysuwane przez nich listy są jednak bardzo niejednolite, a propozycje - sprzeczne. Drudzy zmierzają do przeobrażenia kultury za sprawą reformy gospodarki. Na ogół są zwolennikami ekorozwoju. Sam ekorozwój rozumieją jednak trojako. W efekcie wysuwają trzy różne wizje kultury ekologicznej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject filozofia ekologii en_US
dc.subject filozofia kultury en_US
dc.subject kultura ekologiczna en_US
dc.subject ekorozwój en_US
dc.title Z podstawowych problemów filozofii ekologii : kultura ekologiczna en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record