Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMalendowicz, Paweł
dc.date.accessioned2021-01-01T13:02:35Z
dc.date.available2021-01-01T13:02:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationMalendowicz Paweł, Zarządzanie porządkiem publicznym na poziomie lokalnym. Stan, perspektywy, wyzwania, W: Innowacyjność w warunkach współczesnych miast, red. Alina Kaszkur, Artur Laska. Bydgoszcz 2017, S. 166-181en_US
dc.identifier.isbn978-83-8018-153-3
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7413
dc.description.abstractW tekście została poddana analizie działalność straży gminnych (miejskich) w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bydgoszcz. Straże realizują zadania prewencyjne i represyjne, które określane są przez społeczności lokalne polskich miast. Fakt ten ma zasadnicze znaczenie w kwestii działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponadto, w tekście tym autor analizuje stan obecny, perspektywy i wyzwania dla straży miejskiej w Bydgoszczy. Głównym wyzwaniem dla wspomnianej jednostki jest innowacyjność metod i form pracy.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectstraż miejskaen_US
dc.subjectporządek publicznyen_US
dc.subjectbezpieczeństwoen_US
dc.subjectspołeczność lokalnaen_US
dc.subjectporządek publicznyen_US
dc.titleZarządzanie porządkiem publicznym na poziomie lokalnym. Stan, perspektywy, wyzwaniaen_US
dc.typeBook chapteren_US
dc.description.sponsorshipProjekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord