Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorTrempała, Wojciech
dc.date.accessioned2020-12-13T10:14:49Z
dc.date.available2020-12-13T10:14:49Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationTrempała Wojciech, Etyczny wymiar kryzysu środowiskowego w aspekcie koncepcji stadiów rozwoju moralnego Lawrence'a Kohlberga, W: Kryzys w stosunkach międzynarodowych : typy, wymiary, skutki, sposoby przeciwdziałania, red. Ł. Jureńczyk, N. Shukuralieva, W. Trempała. Bydgoszcz 2012, S. 93-121en_US
dc.identifier.isbn978-83-89914-56-9
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7356
dc.description.abstractZagrożenia i niebezpieczeństwa związane z międzynarodowym kryzysem środowiskowym skłaniają do refleksji nad moralną odpowiedzialnością człowieka za stan środowiska przyrodniczego, którego jest on integralną częścią. Odpowiedzialność należy w tym przypadku rozumieć zarówno jako winę gatunku ludzkiego za obecną degradacje biosfery, jak i ciążący na ludzkości obowiązek rozwiązania problemów ekologicznych oraz zapobiegania im w przyszłości. Dyskusja ta w sposób szczególnie interesujący toczy się od blisko 40 lat na gruncie etyki środowiskowej. Głównym jej przedmiotem jest spór pomiędzy przedstawicielami stanowiska antropocentrycznego, którzy potrzebę ochrony środowiska uzasadniają w pierwszej kolejności interesami gatunku ludzkiego, a biocentrystami akcentującymi samoistną wartość przyrody. Jednocześnie jednak twórcy i zwolennicy obu wspomnianych nurtów dostrzegają szansę na pokonanie kryzysu środowiskowego poprzez rozwój jednostkowej oraz społecznej inteligencji, świadomości, czy też wrażliwości ekologicznej. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o możliwość skonstruowania pożądanego modelu moralnych postaw człowieka wobec przyrody, które stanowić mogą punkt odniesienia dla projektowanych programów międzynarodowej edukacji i praktyki ekologicznej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie postaw an- tropocentrycznych i biocentrycznych w aspekcie koncepcji uniwersalnych stadiów rozwoju moralnego autorstwa Lawrenc’a Kohlberga.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectrozwój moralnyen_US
dc.subjectetykaen_US
dc.subjectkryzys środowiskowyen_US
dc.subjectekologiaen_US
dc.subjectantropocentryzmen_US
dc.subjectbiocentryzmen_US
dc.titleEtyczny wymiar kryzysu środowiskowego w aspekcie koncepcji stadiów rozwoju moralnego Lawrence'a Kohlbergaen_US
dc.typeBook chapteren_US
dc.description.sponsorshipProjekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord