DSpace Repository

Pojęcie przeżycia u progu filozofii hermeneutycznej

Show simple item record

dc.contributor.author Torzewski, Wojciech
dc.date.accessioned 2020-11-23T17:53:55Z
dc.date.available 2020-11-23T17:53:55Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Torzewski Wojciech, Pojęcie przeżycia u progu filozofii hermeneutycznej, W: Edukacja Filozoficzna 2004, nr 37, s. 297-310 en_US
dc.identifier.issn 0860-3839
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7336
dc.description W artykule podjęto próbę ukazania roli i znaczenia pojęcia przeżycia w filozofii hermcneutyczncj Wilhelma Dilthcya. Problemy, jakie wystąpiły w związku z zadaniem ugruntowania humanistyki (część I) i przykłady programowego odchodzenia od pojęcia przeżycia w jego funkcjach epistemolo- gicznych (część II) ukazują wewnętrzne napięcia i słabości tego pojęcia jako podstawowego dla nauk humanistycznych. Zarazem jednak spojrzenie na przemiany kontekstów, w jakich występuje ono u samego Diltheya, pozwala uświadomić sobie jego rolę w początkach kształtowania się filozofii herme- ncutyczncj (część III). en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject pojęcie przeżycia en_US
dc.subject filozofia hermeneutyczna en_US
dc.subject refleksje Wilhelma Diltheya en_US
dc.title Pojęcie przeżycia u progu filozofii hermeneutycznej en_US
dc.type Article en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record