DSpace Repository

Walka o Kozarę - 1942. Językowo-kulturowy obraz wojny w polskim przekładzie powieści Mladena Oljačy Kozara

Show simple item record

dc.contributor.author Jastrzębska-Golonka, Danuta
dc.contributor.author Rypel, Agnieszka
dc.date.accessioned 2020-10-08T08:14:36Z
dc.date.available 2020-10-08T08:14:36Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Jastrzębska-Golonka Danuta, Rypel Agnieszka, Walka o Kozarę - 1942. Językowo-kulturowy obraz wojny w polskim przekładzie powieści Mladena Oljačy Kozara, W: Polska i Jugosławia po II wojnie światowej, pod red. Momcilo Pavlovicia, Nebojsy Stamboliji, Andrzeja Zaćmińskiego. Bydgoszcz 2016, S. 351-367 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7231
dc.description.abstract Artykuł podejmuje próbę rekonstrukcji językowo-kulturowego obrazu jugosłowiańskiej wojny narodowowyzwoleńczej, który ukazany został w polskim przekładzie powieści Mladena Oljačy KozaraA. Analizie poddano m.in.: opozycyjne postacie i motywy; tło ideologiczne przedstawianych w utworze wydarzeń; łamanie stereotypów; refleksje typowe dla ideologii socjalistycznej Jugosławii oraz próbę zobiektywizowanej oceny wydarzeń z tamtych lat podjętą przez autora powieści. Artykuł łączy spojrzenie językoznawcy na jugosłowiańską wojnę narodowowyzwoleńczą oraz spojrzenie Polaka, który poznaje wydarzenia z czasów II wojny światowej przez pryzmat polskiego przekładu i wstępu Marii Krukowskiej (z r. 1968). en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject Kozara en_US
dc.subject partyzanci en_US
dc.subject ustasze en_US
dc.subject czetnicy en_US
dc.subject faszyzm en_US
dc.subject komunizm en_US
dc.subject wojna narodowowyzwoleńcza en_US
dc.subject Jugosławia en_US
dc.subject językowo-kulturowy obraz świata en_US
dc.subject konceptualizacja en_US
dc.subject kognitywizm en_US
dc.title Walka o Kozarę - 1942. Językowo-kulturowy obraz wojny w polskim przekładzie powieści Mladena Oljačy Kozara en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record