DSpace Repository

Populizm jako implikacja technokratyzacji polityki

Show simple item record

dc.contributor.author Laska, Artur
dc.date.accessioned 2020-07-20T11:37:07Z
dc.date.available 2020-07-20T11:37:07Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Laska A., Populizm jako implikacja technokratyzacji polityki, W: Autorytarny populizm w XXI wieku: krytyczna rekonstrukcja, red. F. Pierzchalski, B. Rydliński. Warszawa 2017 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7040
dc.description The main thesis of the article is that populism is anti-democratic and is a result of the technocratization of political systems, which is associated to their elitism and detachment from the social roots. The aim is to indicate the determinants of populist pathology and its constituent determinants. Populism, as well as democracy, are not relative concepts and require precise defi nition. The task set is inspired by the hope that capturing these conditions may be the source of an antidote to a populist affl iction. en_US
dc.description.abstract Główną tezą artykułu jest to, że populizm jest antydemokratyczny i jest wynikiem technokratyzacji systemów politycznych, co wiąże się z ich elitarnością i oderwaniem od korzeni społecznych. Celem jest wskazanie uwarunkowań patologii populistycznej i jej determinantów składowych. Populizm, podobnie jak demokracja, nie są pojęciami względnymi i wymagają precyzyjnej definicji. Zestaw zadań jest inspirowany nadzieją, że uchwycenie tych warunków może być antidotum na populistyczną chorobę. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject populism en_US
dc.subject technocratism en_US
dc.subject democracy en_US
dc.subject political ideology en_US
dc.subject populizm en_US
dc.subject technokratyzm en_US
dc.subject demokracja en_US
dc.subject ideologia polityczna en_US
dc.subject polityka en_US
dc.title Populizm jako implikacja technokratyzacji polityki en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record