Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Przekleństwo mowie: o twórczości Bronisława Przyłuskiego 

      Derdowski, Mirosław Adam (Wydawnictwo WSP w Bydgoszcz, 1996)
      Wśród wielu powstających obecnie prac o współczesnej literaturze emigracyjnej należne miejsce zajmuje jeden z najwybitniejszych poetów polskich XX wieku. Podąłem trud oceny dorobku tego pisarza z perspektywy przede wszystkim ...