Show simple item record

dc.contributor.author Pokorzyńska, Elżbieta
dc.date.accessioned 2020-06-03T10:44:19Z
dc.date.available 2020-06-03T10:44:19Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6968
dc.description Prezentacja zawiera fotografie zidentyfikowanych opraw polskich introligatorów w układzie odwróconej chronologii. Materiał ilustracyjny jest wzbogacony reprodukcjami sygnatur introligatorów. W miarę możności ustalono daty życia. Najbardziej znanym polskim introligatorem był Robert Jahoda, dlatego prezentację zatytułowano "Nie tylko Jahoda". en_US
dc.description.abstract The presentation includes photos of book binding identified as a work of polish bookbinders, shown in reverse chronology. The illustrative material is enriched with reproductions of binders' signatures. Wherever that was possible, lifespan dates was added. Most famous polish bookbinder was Robert Jahoda and that’s why presentation was titled “Not only Jahoda” en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject sztuka introligatorska en_US
dc.subject introligatorstwo polskie en_US
dc.subject art bookbinding en_US
dc.subject Polish bookbinding en_US
dc.title Nie tylko Jahoda en_US
dc.title.alternative Not only Jahoda en_US
dc.type Preprint en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska