Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorHabel, Michał
dc.contributor.authorDysarz, Roman
dc.date.accessioned2014-06-05T09:54:42Z
dc.date.available2014-06-05T09:54:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJournal of Health Sciences 2013, Vol. 3, no 14, s. 131-141en_US
dc.identifier.issn1429-9623
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/683
dc.description.abstractThe article assesses the conditions of drain water from the catchment of polder “Dziewięć Włók” at Zuławy Wiślane District, north Poland. Is scheduled wind power plant construction here, and the new road system. The authors projected new culverts system to better drainage of water.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectwind power planten_US
dc.subjectroad culverten_US
dc.subjectmaximum water flowen_US
dc.titlePrognoza zmian obiegu wody w zlewni polderu "Dziewięć Włók" w warunkach funkcjonowania farmy wiatrowejen_US
dc.title.alternativeThe forecasting of water cycle variability of the polder “Dziewięć Włók” catchment during functioning of wind mills
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska