DSpace Repository

Deficyty obywatelskości – na podstawie doświadczeń polityków i działaczy organizacji pozarządowych

Show simple item record

dc.contributor.author Czerwiński, Kazimierz
dc.date.accessioned 2020-01-29T11:22:43Z
dc.date.available 2020-01-29T11:22:43Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Czerwiński, K., Deficyty obywatelskości - na podstawie doświadczeń polityków i działaczy organizacji pozarządowych. Coloquium 2019, nr 2, s. 95-114. en_US
dc.identifier.issn 2081-3813
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6761
dc.description.abstract Artykuł prezentuje wyniki wywiadu przeprowadzonego w 2018 roku z politykami i działaczami organizacji pozarządowych na temat występujących aktualnie w naszym kraju deficytów obywatelskości. Deficyty zostały odniesione do – obszernie opisanych w literaturze – teoretycznych ujęć obywatelskości i kompetencji obywatelskich. W końcowej części zawarto zwięzłe rekomendacje o charakterze pedagogicznym. The article presents the results of an interview conducted in 2018 with politicians and activists of non-governmental organizations on the current deficits in citizenship in our country. Deficits have been referred to the theories of citizenship and civic competences described extensively in the literature. In the final part there are succinct recommendations for pedagogy. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject obywatelskość en_US
dc.subject kompetencje obywatelskie en_US
dc.subject deficyty obywatelskości en_US
dc.subject edukacja nieformalna en_US
dc.subject citizenship en_US
dc.subject civic competences en_US
dc.subject civic deficits en_US
dc.subject informal education en_US
dc.title Deficyty obywatelskości – na podstawie doświadczeń polityków i działaczy organizacji pozarządowych en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record