Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMoch, Michał
dc.date.accessioned2020-01-23T16:56:09Z
dc.date.available2020-01-23T16:56:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMoch Michał, Nasr Abu Zayd - hermeneuta Koranu, odnowiciel myśli muzułmańskiej, myśliciel polityczno-społeczny, W: Świat arabski w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Sebastian Bednarowicz, Michał Moch, Joanna Musiatewicz. Bydgoszcz 2016, S. 28-40en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6741
dc.description.abstractNasr Hämid Abü Zayd ( 1943-2010), myśliciel pochodzący z Egiptu, odegrał dużą rolę we współczesnej arabskiej refleksji nad teologią muzułmańską, Koranem i szerzej rozumianą doktryną państwa i prawa w islamie. Był zarówno głębokim myślicielem teologicznym, jak i błyskotliwym komentatorem społeczno-politycz­ nym, a przede wszystkim autorem co najmniej kilkunastu ważnych prac napisa­ nych w językach arabskim i angielskim. Artykuł skupia się na projekcie hermeneutyki koranicznej i idei odnowy dyskursu religijnego w islamie. Idee Nasra Abü Zayda przywołane są w niniejszym tekście z odniesieniami do współ­ czesnej myśli europejskiej (hermeneutyka, myśl postsekularna), a także sporów ideowych wewnątrz świata arabskiego („sekularność”, konflikty wyznaniowe, wzrost znaczenia fundamentalizmu religijnego).en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectNasr Abu Zayden_US
dc.subjectteologia muzułmańskaen_US
dc.subjectKoranen_US
dc.subjectislamen_US
dc.subjectdyskurs religijnyen_US
dc.titleNasr Abu Zayd - hermeneuta Koranu, odnowiciel myśli muzułmańskiej, myśliciel polityczno-społecznyen_US
dc.typeBook chapteren_US
dc.description.sponsorshipProjekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord