DSpace Repository

Czy istniało dwóch synów Daniela Romanowicza o imieniu Mścisław? Przyczynek do genealogii Romanowiczów, książąt halicko-wołyńskich

Show simple item record

dc.contributor.author Dąbrowski, Dariusz
dc.date.accessioned 2020-01-23T13:41:09Z
dc.date.available 2020-01-23T13:41:09Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Dąbrowski Dariusz, Czy istniało dwóch synów Daniela Romanowicza o imieniu Mścisław? Przyczynek do genealogii Romanowiczów, książąt halicko-wołyńskich, w: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, 1999, T. 4, s. 189-201 en_US
dc.identifier.issn 1230-803X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6730
dc.language.iso pl en_US
dc.subject historia en_US
dc.subject heraldyka en_US
dc.subject Daniel Romanowicz en_US
dc.subject genealogia Romanowiczów en_US
dc.subject książęta halicko-wołyńscy en_US
dc.title Czy istniało dwóch synów Daniela Romanowicza o imieniu Mścisław? Przyczynek do genealogii Romanowiczów, książąt halicko-wołyńskich en_US
dc.type Article en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record