DSpace Repository

Magnetoencephalograpy in brain-computer interfaces- current and future solutions

Show simple item record

dc.contributor.author Mikołajewska, Emilia
dc.contributor.author Mikołajewski, Dariusz
dc.date.accessioned 2014-06-03T12:42:21Z
dc.date.available 2014-06-03T12:42:21Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, no 7, s. 15-20 en_US
dc.identifier.issn 1429-9623
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/656
dc.description Schorzenia neurologiczne mogą powodować poważne deficyty. Naukowcy i klinicyści ciągle niecierpliwie oczekują na pojawienie się nowych technologii umożliwiających precyzyjną i wiarygodną diagnozę oraz efektywną terapię. Jedną z najbardziej obiecujących technologii wydaje się magnetoencefalografia (MEG) oraz jej potencjalne aplikacje w diagnostyce i terapii. Interfejsy mózg-komputer oparte na magnetoencefalografii są uważane za kolejny przełom w obszarze stosunkowo nowej ale szybko rozwijającej się technologii interfejsów mózg-komputer. Artykuł ma na celu próbę oceny, do jakiego stopnia są wykorzystywane możliwości w tym zakresie z uwzględnieniem nowych koncepcji i obserwacji.
dc.description.abstract Neurological disorders may cause severe disorders. Scientists and clinicians still look forward to novel technologies allowing for precise, relevant diagnosis and effective treatment. One of the most promising technologies seems be magnetoencephalography (MEG) and its possible application in diagnostics and treatment. MEG-based brain-computer interfaces (BCIs) are regarded as another breakthrough within relatively novel but rapid developing BCI technology. This article aims at investigating the extent to which the available opportunities are being exploited including novel concepts and observations. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject neurorehabilitation en_US
dc.subject physiotherapy en_US
dc.subject functional neuroimaging en_US
dc.subject magnetoencephalography en_US
dc.subject MEG en_US
dc.subject brain computer interface en_US
dc.subject BCI en_US
dc.subject rehabilitacja neurologiczna
dc.subject fizjoterapia
dc.subject inżynieria biomedyczna
dc.subject udar
dc.subject przezczaszkowa stymulacja magnetyczna
dc.title Magnetoencephalograpy in brain-computer interfaces- current and future solutions en_US
dc.title.alternative Magnetoencefolografia w interfejsach mózg-komputer-rozwiązania obecne i przyszłe en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska