DSpace Repository

Rok 1918 i jego następstwa w świetle ukraińskich podręczników do historii: między powojennym urządzeniem świata a zawiedzionymi nadziejami Ukraińców

Show simple item record

dc.contributor.author Maresz, Teresa
dc.date.accessioned 2019-08-27T10:48:27Z
dc.date.available 2019-08-27T10:48:27Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Maresz T., Rok 1918 i jego następstwa w świetle ukraińskich podręczników do historii: między powojennym urządzeniem świata a zawiedzionymi nadziejami Ukraińców. Studia Podlaskie 2018, T. 26, s. 75-95. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6366
dc.description The article is an analysis of the Ukrainian history textbooks (currently used at school and the latest ones coming into use from the year 2018/2019). What was searched in them was the content related to the end of World War I, with a particular consideration given to turning points of the war (Russian Revolution and W. Wilson’s message) which led to its end and their consequences (creation of new states on the map of Europe). en_US
dc.description.abstract W artykule dokonano analizy ukraińskich podręczników do historii (dotychczas obowiązujących w szkole, jak i najnowszych wchodzących do użytku od roku szkolnego 2018/2019). Poszukiwano w nich treści związanych z zakończeniem pierwszej wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem punktów zwrotnych wojny (rewolucji w Rosji oraz orędzia W. Wilsona), które doprowadziły do jej zakończenia oraz ich następstw (powstanie nowych państw na mapie Europy). en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject I wojna światowa en_US
dc.subject rewolucja en_US
dc.subject Rosja en_US
dc.subject 1918 en_US
dc.subject Polska en_US
dc.subject Ukraina en_US
dc.subject World War I en_US
dc.subject Russia en_US
dc.subject Poland en_US
dc.subject Ukraine en_US
dc.title Rok 1918 i jego następstwa w świetle ukraińskich podręczników do historii: między powojennym urządzeniem świata a zawiedzionymi nadziejami Ukraińców en_US
dc.title.alternative Year 1918 and its consequences in the light of Ukrainian history textbooks: between the post-war reconstruction of the world and dashed hopes of Ukrainians en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record