DSpace Repository

Ograniczenia edukacji seksualnej w percepcji młodzieży

Show simple item record

dc.contributor.author Liberska, Hanna
dc.date.accessioned 2019-08-26T12:46:27Z
dc.date.available 2019-08-26T12:46:27Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Liberska Hanna, Ograniczenia edukacji seksualnej w percepcji młodzieży. Psychologia Rozwojowa, 2001, T. 6, nr 3-4, s. 431-443 en_US
dc.identifier.issn 895-6297
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6364
dc.description.abstract Przedmiotem zainteresowania była wiedza dziewcząt i chłopców o przemianach psycho-fizjologicznych okresu dojrzewania i jej źródła. W celu rozpoznania specyfiki zmian rozwojowych dotyczących m.in. zasobu informacji i specyfiki edukacji seksualnej zaplanowano i przeprowadzono badania porównawcze. Badaniami objęto 60 osób obu płci w wieku 16 lat i 60 osób w wieku 18 lat. Wszyscy badani byli uczniami liceów ogólnokształcących zlokalizowanych w dużej aglomeracji miejskiej. Dane empiryczne zostały zgromadzone w toku rozmowy psychologicznej i za pomocą kwestionariusza opracowanego na użytek niniejszych badań. Analizie porównawczej poddano m.in. treść wiedzy dotyczącej różnych aspektów procesu dojrzewania i sfery życia seksualnego, którą dysponuje młodzież należąca do różnych grup wiekowych. Wyniki badań okazały się bardzo interesujące, chociaż niezgodne z powszechnymi oczekiwaniami. Wskazują m.in. na obniżanie się poziomu wiadomości na temat różnorodnych konsekwencji dojrzewania biologicznego wraz z wiekiem badanych. Ponadto ukazują postępujące z wiekiem ograniczanie stopnia wykorzystania wiedzy dotyczącej aktywności seksualnej. Generalnie w toku dorastania dziewczęta i chłopcy ujawniają coraz mniejsze zainteresowanie tą sferą życia człowieka en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject psychologia en_US
dc.subject edukacja seksualna en_US
dc.subject młodzież en_US
dc.title Ograniczenia edukacji seksualnej w percepcji młodzieży en_US
dc.type Article en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record