Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKropidłowski, Zdzisław
dc.date.accessioned2019-04-18T12:59:59Z
dc.date.available2019-04-18T12:59:59Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationKropidłowski Z., Evangelical burial liturgy in Gdansk and Prussia in the light of unknown liturgical agendas, Universitas Gedanensis 2011, R. 23, T. 42, s. 101-116.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6009
dc.descriptionFormy ewangelickiej liturgii pogrzebowej w Gdańsku i Prusach poznajemy z agend liturgicznych, które były wydawane w Królewcu, w Gdańsku i Toruniu. Ukazało się kilkanaście wydań, na podstawie których można zbadać rozwój liturgii i doktryny ewangelickiej w Prusach Królewskich i Książęcych. Mają one również duże znaczenie dla badania kultury polskiej i życia społecznego protestntów polskich oraz rozwoju języka polskiego. Z analizy agend wynika, że liturgia pogrzebowa ewngelików pruskich rozwijała się od bardzo surowej, zgodnej z nauczaniem Lutra i Melnchtona, aż do rozbudowenj, podobnej do liturgii katolickiej, w której wykorzystywano teksty Pisma św., Ojców Kościoła, a nawet poezję Jana Kochanowskiego, największego polskiego poety renesansowego, który był katolikiem. W Gdańsku i Królewcu odprawiano ją w języku niemieckim i polskim, w Toruniu i na wsiach częściej w języku polskim niż niemieckim.en_US
dc.description.abstractWe can learn about forms of Evangelical burial liturgy in Gdansk and Prussia from liturgical agendas published in Konigsberg, Gdansk and Torun. Over ten editions enable to follow through the development of liturgy and Evangelical doctrine in both Royal and Ducal Prussia. They are also significant for our studies on Polish culture, social life of Polish Protestants and the development of the Polish language. An analysis proves that burial liturgy of Prussian Evangelicals evolved from an austere form conforming to Luther’s and Melanchton’s teachings to a complex one, resembling Roman Catholic liturgy, including texts from the Bible, Church Fathers and even the poetry of Jan Kochanowski, the greatest Polish Renaissance poet, who was a Catholic. The liturgy was conducted in both German and Polish in Gdansk and Konigsberg; in Torun and in the country the Polish language was more frequently used.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.subjectevangelical liturgyen_US
dc.subjectliturgical agendasen_US
dc.subjectfuneralsen_US
dc.subjectthe development of the Polish languageen_US
dc.subjectRoyal Prussia and Ducal Prussiaen_US
dc.subjectliturgia ewangelickaen_US
dc.subjectagendy liturgiczneen_US
dc.subjectpogrzebyen_US
dc.subjectrozwój języka polskiegoen_US
dc.subjectPrusy Królewskie i Książęceen_US
dc.titleEvangelical burial liturgy in Gdansk and Prussia in the light of unknown liturgical agendasen_US
dc.title.alternativeEwangelicka liturgia pogrzebowa w Gdańsku i Prusach w świetle nieznanych agend liturgicznychen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord