Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMandrzejewska-Smól, Iwona
dc.date.accessioned2018-11-06T12:09:13Z
dc.date.available2018-11-06T12:09:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationMandrzejewska-Smól I.: Aktywność edukacyjna osób w wieku senioralnym - wybrane konteksty, Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne 2017, T. 29, s. 109-121.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5643
dc.descriptionThe entire article has been an attempt at demonstrating how important it is to consider the OAPs getting involved in educational activity. One of the key indicators of the quality of human life is taking up activity since life filled with various activities. Then one of the most essential forms of activity taken up by an individual at each period of development is educational activity. It is also important at old age, especially in terms of getting adapted to that time of life and adequate functioning in the society while searching for the meaning of life and self-esteem.en_US
dc.description.abstractCałość opracowania jest próbą ukazania, jak ważne jest zagadnienie podejmowania aktywności edukacyjnej przez osoby w wieku senioralnym. Jednym z głównych wskaźników jakości życia człowieka jest podejmowanie aktywności. Z kolei jedną z najistotniejszych form aktywności podejmowanych przez jednostkę w każdym okresie rozwoju jest aktywność edukacyjna. Ma ona również istotne znaczenie w okresie starości, zwłaszcza w obszarze przystosowania się do tego okresu życia i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, w kontekście poszukiwania przez seniorów sensu własnej egzystencji i poczucia własnej wartości.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectaktywizacja osób starszychen_US
dc.subjectkoncepcja aktywnego starzenia sięen_US
dc.subjectaktywność edukacyjna seniorówen_US
dc.subjectactivating the senior citizensen_US
dc.subjectconcept of active ageingen_US
dc.subjecteducational activity of senior citizensen_US
dc.titleAktywność edukacyjna osób w wieku senioralnym – wybrane kontekstyen_US
dc.title.alternativeEducational activity the senior citizens – selected contexten_US
dc.typeArticleen_US
dc.description.sponsorshipProjekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa 3.0 Polska