DSpace Repository

Gra w/z sacrum w speculative fiction (Księga wszystkich godzin Hala Duncana)

Show simple item record

dc.contributor.author Gołuński, Mirosław
dc.date.accessioned 2018-10-29T12:49:25Z
dc.date.available 2018-10-29T12:49:25Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Gołuński, M.: Gra w/z sacrum w speculative fiction (Księga wszystkich godzin Hala Duncana). Irydion. Literatura - Teatr - Kultura 2017, t. 3, nr 2, s. 109-125. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5627
dc.description In A play in/with sacrum in speculative fiction (The Book Of All Hours by Hal Duncan), he author reflects upon the usage of miopist as a toll for constructing metanarrative motifs in a fantasy novel pointing out the fact that literature uses mythical stories bereft of their sacral meaning. Furthermore, the author presents how a writer employs postmodern literary techniques in order to describe the relation between the myth and the modern culture and this can be done only by consequently “playing” with the myth, re-telling, reinterpreting and dispelling it. en_US
dc.description.abstract W tekście Gra w/z sacrum w speculative fiction (Księga wszystkich godzin Hala Duncana) autor podejmuje refleksję nad wykorzystanie miopistu w konstruowaniu metanarracyjnych motywów w powieści fantastycznej. Wskazuje on na fakt, że literatura wykorzystuje opowieści mityczne, lecz pozbawione są one znaczenia sakralnego. W kolejnych krokach autor przedstawia, w jaki sposób pisarz wykorzystuje postmodernistyczne techniki literackie dla opisu relacji mir - kultura współczesna. Może tego dokonać jedynie konsekwentnie, „grając” z mitem , dokonując jego przepisania, reinterpretacji, rozproszenia. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject sacrum en_US
dc.subject speculative fiction en_US
dc.subject Welin en_US
dc.subject Hal Duncan en_US
dc.subject mit en_US
dc.subject postmodernizm en_US
dc.subject narracja en_US
dc.subject the myth en_US
dc.subject postmodern en_US
dc.subject narration en_US
dc.title Gra w/z sacrum w speculative fiction (Księga wszystkich godzin Hala Duncana) en_US
dc.title.alternative A Play in/with Sacrum in Speculative Fiction in The Book Of All Hours by Hal Duncan en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska