Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMandrzejewska-Smól, Iwona
dc.date.accessioned2018-09-18T12:56:24Z
dc.date.available2018-09-18T12:56:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationMandrzejewska-Smól I., Educational activity of senior citizens in terms of their operation in the society, Dyskursy Młodych Andragogów 2017, nr 18, s. 207-218.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5582
dc.descriptionArtykuł poświęcony został problemom funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie i znaczeniu aktywności edukacyjnej w ich pokonywaniu. Ukazane zostały również wybrane wyniki badań sondażowych, przeprowadzonych wśród osób w wieku senioralnym w województwie kujawsko-pomorskim, dotyczące problematyki przystosowania do starości, a w szczególności podejmowania przez te osoby aktywności edukacyjnej i zawodowej. Zaprezentowane analizy stanowią jedynie fragment badań, przeprowadzonych przez autorkę tego opracowania w latach 2010-2013 oraz na przełomie roku 2014/2015 za pomocą kwestionariusza ankiety na temat: „Aktywność zawodowa i edukacyjna ludzi starzejących się”. W rezultacie ustalenia o charakterze teoretycznym nie uzyskały potwierdzenia w zaprezentowanych wynikach badań własnych autorki opracowania. Można jednak wysnuć ważny wniosek, że samo umożliwienie ludziom starszym podejmowania jakiegokolwiek rodzaju aktywności nie wystarczy, działania bowiem w tym zakresie powinny zostać zindywidualizowane w kontekście ich potrzeb oraz możliwości.en_US
dc.description.abstractThis article covers the problem of the operation of senior citizens in the society and the importance of their educational activity. It also shows selected results of the survey performed among senior citizens in the kujawsko-pomorskie province on adaptability to old age, especially taking up educational and occupational activity. The analyses presented are only a fragment of research performed by the author of this study in 2010-2013 and at the turn of 2014/2015 using a survey questionnaire on “Ageing people’s occupational and educational activity”. As the results show, theoretical findings, however, were not confirmed in the author’s. One can, however, draw an important conclusion that providing the OAPs with an opportunity to perform a activity is not sufficient as such actions should be personalised to meet their needs and potential.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.subjectactivating the senior citizensen_US
dc.subjecteducational activityen_US
dc.subjectparticipation in social lifeen_US
dc.subjectaktywizacja osób starszychen_US
dc.subjectaktywność edukacyjnaen_US
dc.subjectuczestnictwo w życiu społecznymen_US
dc.titleEducational activity of senior citizens in terms of their operation in the societyen_US
dc.title.alternativePodejmowanie aktywności edukacyjnej przez osoby w wieku senioralnym w kontekście ich funkcjonowania w społeczeństwieen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord