DSpace Repository

Samodzielność dzieci w systemie edukacji tradycyjnej i alternatywnej na przykładzie badań własnych

Show simple item record

dc.contributor.author Wilczyńska, Sylwia
dc.date.accessioned 2018-09-14T13:19:10Z
dc.date.available 2018-09-14T13:19:10Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Wilczyńska S., Samodzielność dzieci w systemie edukacji tradycyjnej i alternatywnej na przykładzie badań własnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 2018, nr 16, s. 169-179. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5578
dc.description.abstract Rozwijanie u ucznia samodzielności to ważny aspekt wychowawczy. Celem badań było poznanie poziomu gotowości do niej u dzieci pracujących systemem edukacji tradycyjnej i alternatywnej - uczniów szkoły demokratycznej. Dane empiryczne zebrano za pomocą, metody epizodów i metody behawioralnej. Wykorzystano schedułę obserwacyjną i test niedokończonych historyjek. Stwierdzono, iż poziom działaniowy gotowości do samodzielności w kontekście prospołecznym jest wyższy w grupie badanych dzieci ze szkoły demokratycznej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject dzieci w wieku wczesnoszkolnym en_US
dc.subject samodzielność en_US
dc.subject gotowość prospołeczna en_US
dc.subject system edukacji tradycyjnej en_US
dc.subject system edukacji alternatywnej en_US
dc.subject szkoła demokratyczna en_US
dc.title Samodzielność dzieci w systemie edukacji tradycyjnej i alternatywnej na przykładzie badań własnych en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska