Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorŁukasiewicz, Elżbieta
dc.date.accessioned2018-09-07T10:19:41Z
dc.date.available2018-09-07T10:19:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationŁukasiewicz E., Indywidualizm epistemiczny, rola świadectwa, pojęcia wiedzy i uzasadnienia w szkole lwowsko-warszawskiej na przykładzie poglądów Tadeusza Czeżowskiego, Filo-Sofija 2017, nr 37, s. 97-118.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5573
dc.description.abstractThe aim of the paper is to present and critically evaluate certain views concerning the notions of knowledge and belief which were typical of some representatives of the Lvov-Warsaw School. These views are discussed in the context of modern epistemological concepts such as epistemological individualism and internalism, reductionism and anti-reductionism, methodism as opposed to particularism, and justification of belief. Also, some references will be made to the views on knowledge and belief held by Thomas Aquinas and the thinkers from the Port Royal School, Antoine Arnauld and Pierre Nicole. Throughout the paper we will refer to the epistemological doctrines of René Descartes, John Locke, David Hume, and Thomas Reid, which will provide the major background for the discussion.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectepistemiczny indywidualizmen_US
dc.subjectwiedzaen_US
dc.subjectwiaraen_US
dc.subjectszkoła lwowsko-warszawskaen_US
dc.subjectTadeusz Czeżowskien_US
dc.subjectCzeżowski, Tadeuszen_US
dc.titleIndywidualizm epistemiczny, rola świadectwa, pojęcia wiedzy i uzasadnienia w szkole lwowsko-warszawskiej na przykładzie poglądów Tadeusza Czeżowskiegoen_US
dc.title.alternativeEpistemic Individualism, the Role of Testimony, and the Notions of Knowledge and Justification in the Lvov-Warsaw School on the Basis of Tadeusz Czeżowski’s Viewsen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska