DSpace Repository

Social topography of the Bronx in New York City

Show simple item record

dc.contributor.author Gdaniec, Ewelina
dc.date.accessioned 2018-09-06T11:26:38Z
dc.date.available 2018-09-06T11:26:38Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Gdaniec Ewelina, Social topography of the Bronx in New York City, Miasto Przyszłości 2018, T. 1, nr 5, s. 6-16. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5562
dc.description Artykuł prezentuje potencjalne źródła kształtowania się różnorodności dzielnicy Nowego Jorku - Bronxu. Poszczególne punkty w artykule opisują również historyczną substratę socjotopografii dzisiejszego miasta. Przyjezdni i imigranci osiedlali się w różnych sąsiedztwach w mieście, z uwagi na specyficzne cechy tych miejsc. Fakt ten zostanie poddany analizie. en_US
dc.description.abstract The article presents potential sources of diversity of New York Ciy’sborough of the Bronx. Subsequent points in the article describe the historical substrata of sociotopography of present-day city. Newcomers and immigrants settled in diverse neighborhoods in the city because of its specific features. It will be the essenceof the article’s analysis. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject substrata socjotopografii Nowego Jorku en_US
dc.subject Bronx en_US
dc.subject Nowy Jork en_US
dc.subject imigracja en_US
dc.subject substrata of the sociotopography of NYC en_US
dc.subject the Bronx en_US
dc.subject immigration en_US
dc.title Social topography of the Bronx in New York City en_US
dc.title.alternative Socjotopografia Bronxu - dzielnicy Nowego Jorku en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska