Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorHinc-Wirkus, Magdalena
dc.date.accessioned2018-09-06T11:15:49Z
dc.date.available2018-09-06T11:15:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationHinc-Wirkus M., Mistrz - Kazimierz Twardowski w oczach swoich uczniów, Kultura i Wychowanie 2018, nr 1, s. 19-29.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5561
dc.descriptionPolish pedagogy has had many eminent scholars who can be called mentors. The first generation of Polish teachers had to start from the bottom when initiating Polish pedagogy at institutions of higher education. In this reality Kazimierz Twardowski was moulded. Twardowski managed to educate many outstanding, accomplished scholars of Polish pedagogy. At the beginning of the 20th century Twardowski, or the Lvov school, started to be talked about and he was an influence on philosophical centres at Polish universities after Poland regained independence. Kazimierz Twardowski was an intellectual and moral authority, he was a man – institution in Polish academic research during the first half of the 20th century. This article examines Twardowski from the perspective of memories of his students.en_US
dc.description.abstractPolska pedagogika miała wielu znamienitych uczonych, których można nazwać mistrzami. Pierwsze pokolenie polskich pedagogów musiało zacząć od podstaw − musiało zmierzyć się z wprowadzeniem polskiej pedagogiki do szkół wyższych. W tych realiach ukształtowany został Kazimierz Twardowski. Twardowskiemu udało się wychować wielu wybitnych, zasłużonych dla polskiej nauki uczonych. Już na początku XX w. zaczęto w Polsce mówić o „szkole Twardowskiego” lub „szkole lwowskiej”, która stała się zaczynem dla ośrodków filozoficznych na polskich uniwersytetach po odzyskaniu niepodległości. Kazimierz Twardowski był autorytetem intelektualnym i moralnym, był człowiekiem instytucją w nauce polskiej pierwszej połowy XX wieku. Artykuł ukazuje postać Twardowskiego z perspektywy wspomnień jego uczniów.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectKazimierz Twardowskien_US
dc.subjectTwardowski, Kazimierzen_US
dc.subjectszkoła lwowsko-warszawskaen_US
dc.titleMistrz - Kazimierz Twardowski w oczach swoich uczniówen_US
dc.title.alternativeMentor - Kazimierz Twardowski in the eyes of his studentsen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska