Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Tereny nadrzeczne w aspekcie rozwoju i rewitalizacji miast 

      Muszyńska-Jeleszyńska, Dominika (2013)
      Artykuł prezentuje nowa i aktualną problematykę badawczą jaką jest rozwój, rewitalizacja i zagospodarowanie miejskich terenów nadrzecznych. Rewitalizacja terenów nadwodnych jest jednym z najciekawszych zjawisk ostatnich ...