Wyświetlanie pozycji 1-2 z 2

  • Psychologiczne spojrzenie na depresję w sportach walki - na przykładzie judo mężczyzn 

   Wojdat, Marta; Janowska, Patrycja; Pujszo, Małgorzata; Stępniak, Robert; Wolsk, Beata (2017)
   Celem pracy było opisanie stanu depresji w środowisku osób trenujących judo w sposób profesjonalny bądź zawodowy, oraz znalezienie ewentualnych związków pomiędzy depresją a karierą sportową i funkcjonowaniem w społeczeństwie ...
  • Samoocena, a wybrane elementy pozycji społecznej judoków 

   Janowska, Patrycja; Wojdat, Marta; Antkowiak, Magdalena; Stępniak, Robert; Adam, Marek (2016)
   Cel: Określenie liczbowe poziomu samooceny populacji judoków, oraz znalezienie ewentualnych związków z czynnikami określającymi pozycje społeczną. Materiał i metody: Przebadano 53 osobowa grupę judoków i byłych -nadal ...