Wyświetlanie pozycji 1-2 z 2

  • Jakość życia a kontrola astmy oskrzelowej u palącychy astmatyków 

   Przybylski, Grzegorz; Dąbrowska, Anita; Pyskir, Małgorzata; Pasińska, Magdalena; Pujszo, Ryszard; Pyskir, Jerzy; Gadzińska, Aleksandra; Bannach, Małgorzata (2011)
   Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dolnych dróg oddechowych, która wpływa na codzienne życie cierpiących na nią pacjentów i klinicznie charakteryzująca się atakami duszności (dyspnea) ze świstem i ściskaniem w klatce ...
  • Migracja polska a choroby układu oddechowego, głównie gruźlica 

   Przybylski, Grzegorz; Pyskir, Małgorzata; Pyskir, Jerzy; Bannach, Małgorzata; Pujszo, Ryszard; Gołda, Ryszard (2011)
   Migracje ludnościowe są prawdopodobnie jednym z najważniejszych problemów światowego zdrowia i rozwoju społeczeństw. Polska jest krajem emigracji przez wiele wieków do chwili obecnej. W ostatnich 20 latach charakteryzuje ...