Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Profil współczesnego turysty pielgrzymkowego 

      Ropińska, Aleksandra Katarzyna; Podgórski, Zbigniew (2015)
      Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka profilu współczesnego turysty pielgrzymkowego. W pracy zasygnalizowano podstawowe kwestie i zagadnienia związane z turystyką pielgrzymkową. Do celów badawczych, użyto ...