Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Wpływ zmiany wysokości położenia ciała na kontrolę postawy człowieka 

      Błach, Wiesław; Pujszo, Ryszard; Pyskir, Małgorzata; Migasiewicz, Juliusz; Skorupa, Henryk; Szymański, Tadeusz (2006)
      Celem badań było zmierzenie reakcji systemu kontroli postawy ciała na niewielką zmianę położenia osoby badanej względem podłoża. Pomiary przeprowadzono przy oczach otwartych i zamkniętych celem sprawdzenia wpływu sygnału ...