Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Wpływ Wiosny Arabskiej na turystykę w Egipcie 

      Marciniak, Magdalena; Dłużewska, Anna (2015)
      Artykuł skupia się na problemie stanu turystyki w Egipcie, po rewolucji w 2011 roku, czyli po tzw. Wiośnie Arabskiej. Na wstępie omówione zostały przyczyny i przebieg Arabskiej Wiosny, przedstawione zostało odmienne ...