DSpace Repository

Znaczenie kategorii "zagrożenie stereotypem" dla procesu nauczania i uczenia się

Show simple item record

dc.contributor.author Borsich, Szymon
dc.date.accessioned 2017-12-15T10:04:04Z
dc.date.available 2017-12-15T10:04:04Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Szymon Borsich, Znaczenie kategorii "zagrożenie stereotypem" dla procesu nauczania i uczenia się, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 2016, T. 19, nr 3, s. 67-88. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4678
dc.description A stereotype threat can relate to all students belonging to stigmatized groups referred to as less gifted. The fear of confirming a negative stereotype is an important factor adversely impacting the branded persons’ capacity to carry out tasks. This phenomenon is a particular risk to children and youths as they are more prone to be affected by it and who, by submitting to the stereotype of being less gifted, achieve poorer educational results. The article presents the stereotype threat in the context of Bernard Weiner’s attribution theory. It aims at providing a better understanding of the possible mechanisms in the process of an individual’s self-assessment. It also touches upon the potential factors mitigating the stereotype threat connected to a change in perceiving intelligence and skills as inborn traits as well as environmental factors that could be an additional source of support. The conclusions may be helpful when working with students threatened by stereotypes and thus contribute to their chance of achieving an academic success. en_US
dc.description.abstract Zagrożenie stereotypem może dotyczyć wszystkich uczniów, którzy należą do stygmatyzowanych grup określanych mianem mało zdolnych. Niepokój związany z perspektywą potwierdzania negatywnego stereotypu jest istotnym czynnikiem pogarszającym wykonanie zadań przez osoby nim objęte. Zjawisko to stanowi szczególne zagrożenie dla dzieci i młodzieży, są one bowiem bardziej podatne na jego wpływ, a ulegając stereotypowi niskich zdolności, osiągają gorsze wyniki w procesie edukacji. W artykule zagrożenie stereotypem zostało przedstawione w kontekście teorii atrybucji B. Weinera. Jego celem jest lepsze zrozumienia możliwych mechanizmów występujących w procesie samooceny jednostki. Przedmiotem rozważań są także czynniki redukujące zagrożenie stereotypem związane ze zmianą postrzegania inteligencji i zdolności jako cech wrodzonych, a także czynniki środowiskowe mogące stanowić źródło dodatkowego wsparcia. Wnioski z dokonanej analizy mogą być pomocne w pracy z uczniami zagrożonymi stereotypem, a tym samym przyczynić się do zwiększania ich szans na sukces szkolny. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject pedagogika en_US
dc.subject zagrożenie stereotypem en_US
dc.subject atrybucje en_US
dc.subject inteligencja en_US
dc.subject wyniki w nauce en_US
dc.subject pedagogy en_US
dc.subject stereotype threat en_US
dc.subject attribution en_US
dc.subject intelligence en_US
dc.subject educational results en_US
dc.title Znaczenie kategorii "zagrożenie stereotypem" dla procesu nauczania i uczenia się en_US
dc.title.alternative The meaning of the notion of “stereotype threat” for the teaching and learning process en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska