DSpace Repository

Ozy - wyjątkowe formy rzeźby polodowcowej w krajobrazie Pojezierza Krajeńskiego i ich potencjalne znaczenie w rozwoju geoturystyki

Show simple item record

dc.contributor.author Krupa, Adam
dc.contributor.author Kozłowska-Adamczak, Monika
dc.contributor.author Rurek, Mirosław
dc.contributor.author Hojan, Marcin
dc.contributor.author Giętkowski, Tomasz
dc.contributor.author Grodzynskyi, Mikhailo
dc.date.accessioned 2017-12-12T08:46:01Z
dc.date.available 2017-12-12T08:46:01Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Adam Krupa, Monika Kozłowska-Adamczak, Mirosław Rurek, Marcin Hojan, Tomasz Giętkowski, Mikhailo Grodzynskyi, Ozy - wyjątkowe formy rzeźby polodowcowej w krajobrazie Pojezierza Krajeńskiego i ich potencjalne znaczenie w rozwoju geoturystyki, Journal of Health Sciences 2013, 3(15), 11-24. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4636
dc.description The aim of the paper is to present eskers, occurring in the area of Krajna Lakeland in a particular concentration, as a very attractive landscape and a very important part of inanimate nature. Inclusion of the most interesting eskers in the existing system of bicycle and pedestrian paths in the area, thereby also provide basic geomorphology and geology facts should have a positive impact on Krajna as a tourist attraction. en_US
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie ozów, występujących w krajobrazie Pojezierza Krajeńskiego w wyjątkowej koncentracji, jako szczególnie atrakcyjnego składnika przyrody nieożywionej. Włączenie najciekawszych ozów jako geostanowisk w system szlaków pieszych i rowerowych pieszych w okolicy, a tym samym również podstawowych informacji na temat geomorfologii i geologii tych form i ich otoczenia powinno wywrzeć pozytywny wpływ na Krajnę jako mikroregion turystyczny. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject geoturystyka en_US
dc.subject Pojezierze Krajeńskie en_US
dc.subject rzeźba polodowcowa en_US
dc.subject ozy en_US
dc.subject geotourism en_US
dc.subject Krajna Lakeland en_US
dc.subject glacial relief en_US
dc.subject eskers en_US
dc.title Ozy - wyjątkowe formy rzeźby polodowcowej w krajobrazie Pojezierza Krajeńskiego i ich potencjalne znaczenie w rozwoju geoturystyki en_US
dc.title.alternative Eskers - unique glacial landforms in the landscape of the Krajna Lakeland and their potential importance in the development of geotourism en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record