DSpace Repository

Teorie fikcji we wczesnej fenomenologii Edmunda Husserla

Show simple item record

dc.contributor.author Łukasiewicz, Dariusz
dc.date.accessioned 2014-05-05T10:48:00Z
dc.date.available 2014-05-05T10:48:00Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Filo-Sofija 2002, nr 2, s. 69-80 en_US
dc.identifier.issn 1642-3267
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/461
dc.description.abstract Zagadnienie fikcji, któremu poświęcony jest ten tekst nasunęło się Husserlowi w kontekście analizy fenomenu intencjonalności zjawisk psychicznych, czyli tej cechy zjawisk psychicznych, na którą, nawiązując do scholastyków, zwrócił ponownie uwagę po wiekach pewnego zapomnienia nauczyciel Husserla – Franz Brentano. Intencjonalność aktów psychicznych polega najogólniej mówiąc na tym, że każdy taki akt jest zawsze na coś skierowany; każda myśl jest myślą o c z y m ś , każde pragnienie jest pragnieniem c z e g o ś . W takim razie nasuwa się pytanie, czym jest to coś, o czym myślimy, gdy myślimy np. o centaurze, jednorożcu czy Hamlecie. Wiadomo, że takich przedmiotów nie ma. Jednak zgodnie z koncepcją intencjonalności, wydaje się, że są one czymś, a nie niczym, skoro o nich myślimy. Jak więc należy rozumieć intencjonalność aktów myślenia o przedmiotach, o których wiadomo, że nie istnieją? Skoro Husserl akceptował, zasadniczo, naukę Brentana o intencjonalności zjawisk psychicznych, to nie mógł nie postawić tego pytania w swoich dociekaniach. Rozważaniom nad intencjonalnością aktów dotyczących fikcji towarzyszy analiza innego problemu, nawet bardziej podstawowego, jaki się nasuwa w badaniach fenomenologicznych Husserla - jest to problem znaczenia (sensu) aktów intencjonalnych, nie tylko aktów skierowanych na to, czego nie ma. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject teoria fikcji en_US
dc.subject Edmund Husserl en_US
dc.subject fenomenologia en_US
dc.title Teorie fikcji we wczesnej fenomenologii Edmunda Husserla en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska