REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

New and rare species of the Gamasida (Acari) in the Polish fauna, recorded in 'Bagno Stawek' Reserve (Tuchola Forest, northern Poland)

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Marquardt, Tomasz
dc.contributor.author Kaczmarek, Sławomir
dc.date.accessioned 2014-04-29T13:17:20Z
dc.date.available 2014-04-29T13:17:20Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Biological Letters 2009, vol. 46, iss. 1, s. 37-42 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/453
dc.description.abstract As a result of 3-year studies of gamasid mites (Acari) from ‘Bagno Stawek’ Reserve (in the Zaborski Landscape Park), 4 rare species were identified: Platyseius subglaber (Oudemans, 1903), Stylochirus giganteus (Willmann, 1938), Uroobovella minima (Koch, 1841), and Veigaia transisalae (Oudemans, 1902). Among them, S. giganteus is new to the fauna of Poland. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Acari en_US
dc.subject Gamasida en_US
dc.subject new species en_US
dc.subject rare species en_US
dc.subject Polish fauna en_US
dc.subject Zaborski Landscape Park en_US
dc.subject Tuchola Forest en_US
dc.title New and rare species of the Gamasida (Acari) in the Polish fauna, recorded in 'Bagno Stawek' Reserve (Tuchola Forest, northern Poland) en_US
dc.type Article en_US


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj wszędzie


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje