DSpace Repository

Inni i Obcy w bezpiecznym miejscu. Poprawność polityczna w zróżnicowanej kulturowo szkolnej przestrzeni publicznej

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2017-11-10T10:23:14Z
dc.date.available 2017-11-10T10:23:14Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Inni i Obcy w bezpiecznym miejscu. Poprawność polityczna w zróżnicowanej kulturowo szkolnej przestrzeni publicznej, Pogranicze. Studia społeczne 2017, T. XXX, s.130-142. en_US
dc.identifier.issn 1230-2392
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4528
dc.description.abstract Przestrzeganie reguł poprawności politycznej w szkołach znajdujących się w środowiskach zróżnicowanych kulturowo jest wyzwaniem nie tylko politycznym ale i metodycznym. Jedną z form realizacji tego zadania są tzw. bezpieczne przestrzenie (ang. safe space) będące wyodrębnionymi w szkolnej rzeczywistości pograniczami terytorialnymi, na których obowiązują zasady dialogu na zasadach poprawności politycznej. W związku z różnym rozumieniem poprawności politycznej oraz z możliwością wywierania nacisków przez przedstawicieli środowisk mniejszości na organizatorów bezpiecznych przestrzeni, mamy do czynienia z nadużyciami ich statusu. Wskutek tego idee poprawności politycznej oraz założenia komunikacji międzykulturowej bywają kwestionowane, podważane lub nadaje im się znaczenia dalekie od pierwotnych. W artykule zostały przedstawione przykłady tego zjawiska. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet w Białymstoku en_US
dc.subject poprawność polityczna en_US
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject edukacja wielokulturowa en_US
dc.subject szkoła en_US
dc.subject Inny en_US
dc.subject Obcy en_US
dc.subject zróżnicowanie kulturowe en_US
dc.title Inni i Obcy w bezpiecznym miejscu. Poprawność polityczna w zróżnicowanej kulturowo szkolnej przestrzeni publicznej en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record