REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Abundance dynamics of mites (Acari) in the peatland of ‘Linie’ Nature Reserve, with particular reference to the Gamasida

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Kaczmarek, Sławomir
dc.contributor.author Faleńczyk-Koziróg, Katarzyna
dc.contributor.author Marquardt, Tomasz
dc.date.accessioned 2014-04-28T12:56:40Z
dc.date.available 2014-04-28T12:56:40Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Biological Letters 2011, t. 48, nr 2, s. 159-166 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/451
dc.description.abstract The research was conducted in ‘Linie’ Nature Reserve within the Lower Vistula Valley Land-scape Park in central Poland. We analysed the annual abundance dynamics of soil mites as well as changes in gamasid community parameters (abundance, age structure, species diversity). Density changes among the juvenile Gamasida greatly influenced the annual abundance dynamics of mites belonging to that order. Alternations in the abundance dynamics of Platyseius italicus and Zercon zelawaiensis were connected to the appearance of males as well as the density increase in juvenile specimens of those species. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Acari en_US
dc.subject Gamasida en_US
dc.subject abundance dynamics en_US
dc.subject ecology en_US
dc.subject peatland reserve en_US
dc.subject Zercon zelawaiensis en_US
dc.subject Platyseius italicus en_US
dc.title Abundance dynamics of mites (Acari) in the peatland of ‘Linie’ Nature Reserve, with particular reference to the Gamasida en_US
dc.type Article en_US


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj wszędzie


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje