Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKomorowski, Piotr
dc.date.accessioned2017-10-26T08:13:49Z
dc.date.available2017-10-26T08:13:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4512
dc.description.abstractGłównym tematem niniejszej pracy jest przedstawienie utworu orkiestrowego pt. Rozbłyski jako przykładu zastosowania komputerowo wspomaganej kompozycji (ang. Computer Aided Composition). CAC jest dziedziną informatyki przeżywającą w ostatnich kilkunastu latach dynamiczny rozwój. Jej rosnąca popularność wśród kompozytorów o różnej orientacji stylistycznej rozpoczęła się w początkach lat dziewięćdziesiątych XX wieku i związana jest z jednej strony z upowszechnieniem się komputerów osobistych, z drugiej zaś z zastosowaniem nowego paradygmatu programowania wizualnego. Jednym z pierwszych systemów CAC, stosowanym powszechnie przez czołowych kompozytorów europejskich, tj. Brian Ferneyhough, Gérard Grisey, Paavo Heininen, Magnus Lindberg, Tristan Murail, czy Kaija Saariaho, był stworzony w paryskim IRCAM-ie PatchWork. Najnowocześniejszym obecnie stosowanym narzędziem CAC jest natomiast spadkobierca PatchWorku - OpenMusic. Praca przedstawia rozwój oraz stosunkowo szeroki kontekst zarówno historyczny, jaki i współczesny w jakim funkcjonuje dzisiejsza CAC. Główna jej cześć analizuje te elementy języka kompozytorskiego autora, których kształt zdefiniowany został przez zastosowanie narzędzi informatycznych. Analizy te uzupełnione są przedstawieniem i szczegółowym wyjaśnieniem użytych w procesie komponowania utworu pt. Rozbłyski, specjalnie w tym celu stworzonych w środowisku OpenMusic, programów. Narzędzia te wykorzystano m.in. do generowania rytmów, melodii, akordów FM, czy progresji harmonicznych opartych na technikach tj.: filtrowanie i analizowanie spektrów, interpolacja harmoniczna i rotacja.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectkomputerowo wspomagana kompozycja (CAC)en_US
dc.subjectkompozycja algorytmicznaen_US
dc.subjectmuzyka komputerowaen_US
dc.subjectmuzyka spektralnaen_US
dc.subjectgraficzne języki programowaniaen_US
dc.subjectOpenMusicen_US
dc.titleUtwór orkiestrowy pt. "Rozbłyski" jako przykład wykorzystania oprogramowania CAC w moim języku kompozytorskimen_US
dc.typeBooken_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska