DSpace Repository

Utwór orkiestrowy pt. "Rozbłyski" jako przykład wykorzystania oprogramowania CAC w moim języku kompozytorskim

Show simple item record

dc.contributor.author Komorowski, Piotr
dc.date.accessioned 2017-10-26T08:13:49Z
dc.date.available 2017-10-26T08:13:49Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4512
dc.description.abstract Głównym tematem niniejszej pracy jest przedstawienie utworu orkiestrowego pt. Rozbłyski jako przykładu zastosowania komputerowo wspomaganej kompozycji (ang. Computer Aided Composition). CAC jest dziedziną informatyki przeżywającą w ostatnich kilkunastu latach dynamiczny rozwój. Jej rosnąca popularność wśród kompozytorów o różnej orientacji stylistycznej rozpoczęła się w początkach lat dziewięćdziesiątych XX wieku i związana jest z jednej strony z upowszechnieniem się komputerów osobistych, z drugiej zaś z zastosowaniem nowego paradygmatu programowania wizualnego. Jednym z pierwszych systemów CAC, stosowanym powszechnie przez czołowych kompozytorów europejskich, tj. Brian Ferneyhough, Gérard Grisey, Paavo Heininen, Magnus Lindberg, Tristan Murail, czy Kaija Saariaho, był stworzony w paryskim IRCAM-ie PatchWork. Najnowocześniejszym obecnie stosowanym narzędziem CAC jest natomiast spadkobierca PatchWorku - OpenMusic. Praca przedstawia rozwój oraz stosunkowo szeroki kontekst zarówno historyczny, jaki i współczesny w jakim funkcjonuje dzisiejsza CAC. Główna jej cześć analizuje te elementy języka kompozytorskiego autora, których kształt zdefiniowany został przez zastosowanie narzędzi informatycznych. Analizy te uzupełnione są przedstawieniem i szczegółowym wyjaśnieniem użytych w procesie komponowania utworu pt. Rozbłyski, specjalnie w tym celu stworzonych w środowisku OpenMusic, programów. Narzędzia te wykorzystano m.in. do generowania rytmów, melodii, akordów FM, czy progresji harmonicznych opartych na technikach tj.: filtrowanie i analizowanie spektrów, interpolacja harmoniczna i rotacja. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject komputerowo wspomagana kompozycja (CAC) en_US
dc.subject kompozycja algorytmiczna en_US
dc.subject muzyka komputerowa en_US
dc.subject muzyka spektralna en_US
dc.subject graficzne języki programowania en_US
dc.subject OpenMusic en_US
dc.title Utwór orkiestrowy pt. "Rozbłyski" jako przykład wykorzystania oprogramowania CAC w moim języku kompozytorskim en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska