DSpace Repository

Kontrola postawy ciała zawodniczek judo (badania pilotażowe)

Show simple item record

dc.contributor.author Błach, Wiesław
dc.contributor.author Pujszo, Ryszard
dc.contributor.author Pyskir, Małgorzata
dc.contributor.author Adam, Marek
dc.date.accessioned 2014-03-27T14:05:27Z
dc.date.available 2014-03-27T14:05:27Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Research yearbook: studies in the theory of physical education and sport, 2005, vol. 11, s. 30-36 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/442
dc.description Celem badań było oznaczenie reakcji systemu kontroli postawy ciała na obciążenie zawodniczek realna walką judo w warunkach turnieju. Jednocześnie przeprowadzono przed zawodami test zakłócający kontrole postawy ciała, a jego wyniki skonfrontowano z wynikami uzyskanymi po walkach judo. Ostateczne rezultaty porównano z badaniami prowadzonymi przez innych autorów na sportowcach i osobach nie trenujących. Opisano podstawowe różnice i znaleziono prawidłowości. W zakończeniu przedstawiono perspektywę dalszych badań w oparciu o niektóre wyniki pilotowe. en_US
dc.description.abstract The aim of the research was to determine the reaction of the postural control system of female competitors exposed to the pressure of a real judo fight in the tournament conditions. Simultaneously, before the tournament a test interfering in the control system of the body posture was carried out, the results of which were compared with the ones obtained after judo fights. The final results were compared to the researches carried out by other authors on sportsmen and people who do not training. The basic differences were described and some regularities were found. In the conclusion the perspective of further research based on some pilot results was presented. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject kontrola postawy ciała en_US
dc.subject judo en_US
dc.subject walki turniejowe en_US
dc.subject the control of the body posture en_US
dc.subject tournament fights en_US
dc.title Kontrola postawy ciała zawodniczek judo (badania pilotażowe) en_US
dc.title.alternative Body posture control of female judo competitors after tournament fights (pilot study) en_US
dc.type Preprint en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record