DSpace Repository

Male recreational judo training as a factor improving physical wellness based on particular indicators

Show simple item record

dc.contributor.author Przybylski, Grzegorz
dc.contributor.author Pujszo, Ryszard
dc.contributor.author Pyskir, Małgorzata
dc.contributor.author Pyskir, Jerzy
dc.date.accessioned 2014-03-27T14:05:13Z
dc.date.available 2014-03-27T14:05:13Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Physical activity in disease prevention and health promotion, ed. by B. Bergier, s. 61-70 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/440
dc.description W miesiącach letnich 2009 roku wykonano badania antropometryczne oraz spirometryczne w dwóch grupach mężczyzn. Pierwszą grupę stanowiły osoby trenujące rekreacyjnie judo, drugą mężczyźni deklarujący brak aktywności fizycznej. W obu grupach rozpiętość wiekowa badanych była podobna. Uzyskane wyniki pokazały, że wśród nieaktywnych mężczyzn zawartość tkanki tłuszczowej jest istotnie większa niż w grupie trenującej. Jednocześnie wskaźnik ruchomości klatki piersiowej, swobodna życiowa pojemność, także w przeliczeniu na jednostkę masy ciała są istotnie większe u mężczyzn trenujących. W grupie nie trenującej z wiekiem obserwuje się wzrost zawartości tkanki tłuszczowej. Efektu tego nie widać w grupie trenującej. U zawodników, jeżeli występuje przyrost wskaźnika BMI, to odbywa się on poprzez przyrost masy mięśniowej a nie ilości tłuszczu. Wykazano, że wskaźnik ruchomości klatki piersiowej obok parametrów spirometrycznych może stanowić obiektywny miernik jakości życia. en_US
dc.description.abstract In summer months, in 2009 spirometric and anthropometric researches were conducted in 2 groups of men. The first group consisted of people training judo recreationally and the second group consisted of men, who declared lack of physical activity. In both groups, age range was similar. Obtained results showed that among physically inactive men, percentage content of fat is significantly higher than in the group training judo. Simultaneously, chest mobility, volume vital capacity also calculated per unit of mass of a body are significantly higher for physically active males. In the physically inactive group, increase of percentage content of fat is observed with aging. This effect is not observed in physically active group. For players, eventual increase of BMI is obtained through increase of muscle mass and not percentage content of fat. It has been proved that chest's mobility, apart from spirometric parameters can be an objective indicator of wellness. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II en_US
dc.subject BMI en_US
dc.subject judo en_US
dc.subject spirometry en_US
dc.subject wellness en_US
dc.title Male recreational judo training as a factor improving physical wellness based on particular indicators en_US
dc.title.alternative Rekreacyjny trening judo mężczyzn jako czynnik poprawy dobrostanu fizycznego na podstawie wybranych mierników en_US
dc.type Preprint en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record