Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorTomaszewska-Lipiec, Renata
dc.date.accessioned2017-09-11T08:06:25Z
dc.date.available2017-09-11T08:06:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-83-8018-128-1
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4299
dc.descriptionWorkplace, seen as the subject of labour pedagogues’ research, is a category, which is complex in a cognitive and practical way, but at the same time, it has undoubtedly accompanied labour pedagogy since it had become a scientific subdiscipline. Taking the fact into account that, particularly in the recent years, it has become a neglected problem area, it seems necessary for the researchers to engage in it together, in order to study and develop it. Thus, the chapter present retrospectiveprospective cognitive approach, which concentrates on its upbringing and educational aspects.en_US
dc.description.abstractZakład pracy, rozpatrywany jako przedmiot badań pedagogów pracy, stanowi kategorię złożoną poznawczo i praktycznie, ale niewątpliwie towarzyszącą pedagogice pracy od początku jej powstania jako subdyscypliny naukowej. Ze względu na fakt, iż zwłaszcza w ostatnich latach, stanowi on znacznie zaniedbany obszar problemowy, koniecznym wydaje się wspólne zaangażowanie badaczy na rzecz jego dalszego rozpoznawania i rozwoju. Dlatego też w rozdziale zaprezentowano retrospekcyjno-perspektywiczne spojrzenie poznawcze, które koncentruje się na jego wychowawczym i edukacyjnym wymiarze.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.relation.ispartofseriesWokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy;
dc.rights*
dc.rights.uri*
dc.subjectzakład pracyen_US
dc.subjectwychowanieen_US
dc.subjectedukacjaen_US
dc.subjectorganizacja wiedzyen_US
dc.subjectzarządzanie zasobami ludzkimien_US
dc.subjectkapitał ludzkien_US
dc.subjectfunkcja personalnaen_US
dc.subjectświat pracyen_US
dc.titleZakład pracy - między retrospekcją a przewidywanym kierunkiem rozwojuen_US
dc.title.alternativeWorkplace - between retrospection and the predicted direction of developmenten_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord