Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKozłowska-Adamczak, Monika
dc.date.accessioned2014-03-11T12:02:45Z
dc.date.available2014-03-11T12:02:45Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationTurystyka okolic Bydgoszczy, pod red. Marii Dombrowicz, Bydgoszcz 2011, s. 9-31en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/426
dc.description.abstractZałożeniem tego opracowania było przeprowadzenie waloryzacji środowiska przyrodniczego fragmentu podbydgoskiej gminy Białe Błota. W związku z tym wydzielonych zostało 49 typów geokompleksów rzeczywistych (aktualnych) (tab. 1), na podstawie których wyznaczono najkorzystniejsze tereny pod rozwój rekreacji. Wyniki badań zostały zaprezentowane w sposób graficzny - w postaci mapy wynikowej badanego obszaru.
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.relation.ispartofseriesPromotio Geographica Bydgostiensia ; 5;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectstrefa podmiejskaen_US
dc.subjectwaloryzacjaen_US
dc.subjectrekreacjaen_US
dc.subjectsuburban areaen_US
dc.subjectvalorization of the natural environmenten_US
dc.subjectrecreationen_US
dc.titleWaloryzacja środowiska przyrodniczego strefy podmiejskiej Bydgoszczy dla rozwoju rekreacji na przykładzie gminy Białe Błotaen_US
dc.title.alternativeSuburban area of Bydgoszcz in the light of valorization of the natural environment for thr development of the recreation (on the example of Białe Błota communes)en_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska