DSpace Repository

Psychologiczne spojrzenie na depresję w sportach walki - na przykładzie judo mężczyzn

Show simple item record

dc.contributor.author Wojdat, Marta
dc.contributor.author Janowska, Patrycja
dc.contributor.author Pujszo, Małgorzata
dc.contributor.author Stępniak, Robert
dc.contributor.author Wolsk, Beata
dc.date.accessioned 2017-08-23T12:40:17Z
dc.date.available 2017-08-23T12:40:17Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Journal of Education, Health and Sport 2017, Vol. 7, no 8. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4221
dc.description The aim of the study was to describe the level of depression in judo practitioners - (professional and recreational) and to find possible associations between depression and sports careers and the social functioning of this group of athletes. Studies have shown a significantly lower level of depression in the judo group, and the dependence of this phenomenon with social functioning, and a lack of association depression with quality of athletic career. en_US
dc.description.abstract Celem pracy było opisanie stanu depresji w środowisku osób trenujących judo w sposób profesjonalny bądź zawodowy, oraz znalezienie ewentualnych związków pomiędzy depresją a karierą sportową i funkcjonowaniem w społeczeństwie tej grupy sportowców. Badania wykazały istotnie niższy stopień depresji w środowisku judoków, związki tego zjawiska w funkcjonowaniem społecznym oraz brak związku z jakością kariery sportowej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject depresja en_US
dc.subject pozycja społeczna en_US
dc.subject zawodnicy judo en_US
dc.subject depression en_US
dc.subject social position en_US
dc.subject judo fighters en_US
dc.title Psychologiczne spojrzenie na depresję w sportach walki - na przykładzie judo mężczyzn en_US
dc.title.alternative Psychological description at depression in combat sports - on the example of male judo en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska