Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMichniewicz-Ankiersztajn, Hanna
dc.date.accessioned2014-03-06T09:30:00Z
dc.date.available2014-03-06T09:30:00Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJournal of Health Sciences - 2013, Vol. 3, No 14, pp. 212-218en_US
dc.identifier.issn2300-665X
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/420
dc.descriptionTransformacja ustrojowa po 1989 roku, nasiliła proces modernizacji społeczeństwa polskiego, zwłaszcza populacji miejskich. W efekcie doszło do negatywnych przeobrażeń w strukturach ludnościowych zwłaszcza do postępującego starzenia się mieszkańców polskich miast. Ponieważ w miastach, proces starzenia dotyczy w różnym stopniu populacje różnych osiedli, następuje polaryzacja przestrzenna ludności pod względem wieku. Prowadzi to do powstawania „starych” demograficznie terenów, o zaburzonej strukturze płci mieszkańców oraz o specyficznych strukturze społeczno-ekonomicznej.en_US
dc.description.abstractPolitical transformation in Poland after 1989 encouraged the modernisation process of the Polish society. In the consequence the negative tendencies occured in the demographic structures and processes: among others, in cities the ageing process of inhabitants became more visible. The incidence of the ageing process varies in the city space. It leads to create the demographically „old” areas with visible strong feminisation process and special socio-economic structure.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectageing processen_US
dc.subjectdemographic processen_US
dc.subjectstarzenie się ludnościen_US
dc.subjectBydgoszczen_US
dc.subjectprocesy demograficzneen_US
dc.titleProces starzenia się ludności Bydgoszczy na przełomie XX i XXI wieku i jego konsekwencjeen_US
dc.title.alternativeAgeing process of the inhabitants of Bydgoszcz in XX and XXI century and its consequencesen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska