DSpace Repository

Dwa mity a światy Klementyny Hoffmanowej i Narcyzy Żmichowskiej

Show simple item record

dc.contributor.author Wiśniewska, Lidia
dc.date.accessioned 2017-07-17T12:06:40Z
dc.date.available 2017-07-17T12:06:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Litteraria Copernicana 2017, nr 2, s. 55-75. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4092
dc.description In the article writers try to illustrate the way in which the nineteenth century female authors rely upon the two myths. The myth of God, according to Hoffmanowa, not only assumes the creation of Adam and Eve but also defines in such way the nature of relationships, embodied in the paradigmatic “german” order recognisable by the society of her time. Thanks to the references to the ancient Greece, Great Goddess and Dionysian symbols the myth of Nature with its duality or more general hybridic face is incorporated by the Pagan in act and by the intellectual approach of running the discourse Gabryella the consequence of which is perceiving us as poetry and emotion followers in the paradigmatic concept. However, it’s not only about making choice between the two but also their mutual relationship. Hoffmanowa intends to search the authors making changes in the “german” order and prove them wrong. While Żmichowska wants to combine the two myths into the one of an omnipresent love a cosmic force that allows to bring together different mythical approaches present within the boundaries of the microcosmos of a depicted family on a verge of destruction that is to be seen as the reflection of a macrocosmos.
dc.description.abstract Artykuł jest (ograniczoną do kilku utworów) próbą pokazania, w jaki sposób dwie dziewiętnastowieczne pisarki operują dwoma mitami. Mit Boga, wedle Hoffmanowej, zakłada nie tylko stworzenie Adama i Ewy, ale i dekretuje w ten sposób we współczesnym jej społeczeństwie relacje płci (ucieleśnione w niesakralnym, paradygmatycznym „niemieckim” porządku). U Żmichowskiej dzięki zastosowanym odwołaniom (do Grecji) lub symbolom (Wielkiej Bogini, ale także dionizyjskim) mit Natury z jej dwojakim (czy też w ogóle hybrydycznym) „księżycowym” obliczem wcielany jest tyleż przez jej tytułową Pogankę – w działaniu, ile – w poznawaniu – przez kierującą dyskusją nt. miłości Gabryellę (czego konsekwencją jest jej określenie „nas” jako wyznawców poezji i uczucia – w ujęciu paradygmatycznym). Jednak nie chodzi tu jedynie o wybór jednego mitu, ale i o jego relację z tym drugim. Intencją Hoffmanowej staje się usunięcie niewygodnego wzorca, wręcz poprzez ściganie autorów wprowadzających zamęt w „niemieckim” porządku, intencją Żmichowskiej – połączenie owych mitów w wizji wszechmiłości będącej zresztą siłą kosmiczną, jako że pozwalając zebrać razem różne (coincidentia oppositorum) postawy mityczne obecne w ramach mikrokosmosu przedstawionej przez nią rodziny (zresztą podlegającej destrukcji), czyni ją odbiciem makrokosmosu. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Klementyna z Tańskich Hoffmanowa en_US
dc.subject Narcyza Żmichowska en_US
dc.subject mit Boga en_US
dc.subject mit Natury en_US
dc.title Dwa mity a światy Klementyny Hoffmanowej i Narcyzy Żmichowskiej en_US
dc.title.alternative Two myths and two worlds by Klementyna Hoffmanowa and Narcyza Żmichowska
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska