Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorPujszo, Małgorzata
dc.contributor.authorStępniak, Robert
dc.contributor.authorAdam, Marek
dc.date.accessioned2017-06-07T10:01:38Z
dc.date.available2017-06-07T10:01:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationJournal of Education, Health and Sport 2017;7(6):11-21.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4039
dc.description.abstractCel: Porównanie poziomu czytelnictwa osób w populacji judoków jako elementu składowego kultury powszechnej, na tle średniej wartości czytelnictwa w grupie kontrolnej i znalezienie ewentualnych zależności czytelnictwa z treningiem judo. Materiał i metody: Przebadano grupę mężczyzn trenujących wyczynowo i rekreacyjnie judo - 36 osoby, oraz 36 mężczyzn z grupy kontrolnej używając standardowej ankiety do pomiaru czytelnictwa (za Biblioteką Narodową) rozwiniętej o pytania dotyczące treningu i wykształcenia.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectczytelnictwoen_US
dc.subjectjudoen_US
dc.subjectkultura powszechnaen_US
dc.subjectreadingen_US
dc.subjectuniversal cultureen_US
dc.titlePoziom czytelnictwa jako składowa kultury powszechnej męskiego środowiska judoen_US
dc.title.alternativeReading level as a component of the universal culture of the male judo societyen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska