DSpace Repository

Poziom czytelnictwa jako składowa kultury powszechnej męskiego środowiska judo

Show simple item record

dc.contributor.author Pujszo, Małgorzata
dc.contributor.author Stępniak, Robert
dc.contributor.author Adam, Marek
dc.date.accessioned 2017-06-07T10:01:38Z
dc.date.available 2017-06-07T10:01:38Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Journal of Education, Health and Sport 2017;7(6):11-21. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4039
dc.description.abstract Cel: Porównanie poziomu czytelnictwa osób w populacji judoków jako elementu składowego kultury powszechnej, na tle średniej wartości czytelnictwa w grupie kontrolnej i znalezienie ewentualnych zależności czytelnictwa z treningiem judo. Materiał i metody: Przebadano grupę mężczyzn trenujących wyczynowo i rekreacyjnie judo - 36 osoby, oraz 36 mężczyzn z grupy kontrolnej używając standardowej ankiety do pomiaru czytelnictwa (za Biblioteką Narodową) rozwiniętej o pytania dotyczące treningu i wykształcenia. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject czytelnictwo en_US
dc.subject judo en_US
dc.subject kultura powszechna en_US
dc.subject reading en_US
dc.subject universal culture en_US
dc.title Poziom czytelnictwa jako składowa kultury powszechnej męskiego środowiska judo en_US
dc.title.alternative Reading level as a component of the universal culture of the male judo society en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska