DSpace Repository

Analiza porównawcza poziomu agresji między kobiecym, a męskim środowiskiem judoków

Show simple item record

dc.contributor.author Wojdat, Marta
dc.contributor.author Janowska, Patrycja
dc.contributor.author Pujszo, Małgorzata
dc.contributor.author Stępniak, Robert
dc.date.accessioned 2017-05-09T11:30:30Z
dc.date.available 2017-05-09T11:30:30Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Journal of Education, Health and Sport 2017;7(5):95-106. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4030
dc.description Aim: The comparison the level of aggression of women and men in the judo population, against the background of the average aggression of the Polish society. Material and Methods: A group of 77 former and still practicing judokas (30 women and 47 men) were tested using a questionnaire to determine the aggression level of "Aggression Questionnaire" Buss, Perry, Amity Institute in Polish adaptation. Results: Women had lower levels of physical aggression than men. Reduced feelings of hostility among women and men made the judo environment different from the average Polish population. Conclusions: Only the lower level of physical aggression in women is discriminating against the judo environment. The lower level of sense of hostility is a significant distinctive for the entire judo community en_US
dc.description.abstract Cel: Porównanie poziomu agresji kobiet i mężczyzn w populacji judoków, na tle średniej agresji społeczeństwa polskiego. Materiał i metody: Przebadano 77 osobowa grupę byłych i nadal trenujących judoków (30 kobiet i 47 mężczyzn) używając ankiety do wyznaczania poziomu agresji "Kwestionariusz Agresji" Buss, Perry, Instytutu "Amity" w polskiej adaptacji. Wyniki: Kobiety cechowały się niższym poziomem agresji fizycznej niż mężczyźni. Obniżone poczucie wrogości wśród kobiet jak i mężczyzn odróżniało środowisko judoków od średniej populacji polskiej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject analiza agresji en_US
dc.subject judo kobiet i mężczyzn en_US
dc.subject analysis of aggression en_US
dc.subject judo men and women en_US
dc.title Analiza porównawcza poziomu agresji między kobiecym, a męskim środowiskiem judoków en_US
dc.title.alternative A comparative analysis of the level of aggression between female and male judokas society en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska