DSpace Repository

Projekt międzynarodowych praktyk dydaktycznych w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli geografii

Show simple item record

dc.contributor.author Podgórski, Zbigniew
dc.contributor.author Charzyński, Przemysław
dc.contributor.author Sojka, Tomasz
dc.date.accessioned 2017-01-19T14:55:31Z
dc.date.available 2017-01-19T14:55:31Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3970
dc.description.abstract Najpopularniejszymi europejskimi programami związanymi z edukacją są m.in. Comenius, Erasmus, Erasmus+. W każdym z wymienionych programów jednym z najważniejszych celów jest mobilność edukacyjna uczniów, studentów, a także kadry, nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich. W niniejszym opracowaniu przedstawiono aktywną rolę Pracowni Dydaktyki i Zakładu Geografii Krajobrazu Wydz. BiNoZ UMK w realizacji mobilności w ramach wskazanych programów. Zadania te od 2013 r. realizowane są przez Katedrę Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu Wydziału Nauk o Ziemi we współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska. Celem praktyk zawodowych, odbywanych przez kandydatów na nauczycieli, jest zdobywanie umiejętności dydaktycznych z wykorzystaniem metod i środków dydaktycznych oraz zebranie pogłębionych wiadomości dotyczących roli i funkcjonowania placówki oświatowej z punktu widzenia perspektywy przyszłej pracy pedagogicznej. W takim rozumieniu praktyki pedagogiczne stanowią płaszczyznę konfrontacji w warunkach szkolnej rzeczywistości trzech składników wiedzy o zawartości pedagogicznej (ang. pedagogical content knowledge - PCK), tj. wiedzy kierunkowej, wiedzy pedagogicznej (z zakresu specjalności zawodowej) i wiedzy praktycznej Korzyści płynące z międzynarodowych praktyk pedagogicznych dla studentów i nauczycieli akademickich są niewymierne. Podczas każdej praktyki najważniejszą rolę odgrywają studenci, którzy mają do wykonania szereg zadań i czynności. Są one związane z przygotowaniem procesu dydaktycznego poprzez tworzenie przemyślanych koncepcji lekcji i zapisanie ich w formie konspektów, formułowanie celów lekcji oraz przygotowanie materiałów dla uczniów i dobór środków dydaktycznych. Zadania odnoszące się do przebiegu procesu dydaktycznego dotyczą umiejętności dydaktycznych, organizacyjnych i komunikacyjnych. Duże korzyści z międzynarodowych praktyk czerpią uczniowie ze szkół, w których praktyka się odbywa. Lekcje przedmiotu nauczanego w języku obcym stwarzają możliwość opanowania nowego, specjalistycznego słownictwa, a tym samym prowadzą do podniesienia kompetencji językowych. Wymiana międzynarodowa w zakresie praktyk pedagogicznych pozwala na lepsze zrozumienie problemów edukacyjnych poszczególnych państw. Umożliwia wzbogacenie oraz przeniesienie pozytywnych wzorców do naszego systemu edukacyjnego, a także uniknięcie błędów wynikających z bezrefleksyjnego wprowadzenia popularnych na zachodzie rozwiązań edukacyjnych, które niekoniecznie sprawdzają się w polskich realiach. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject mobility of trainee teachers en_US
dc.subject international exchange en_US
dc.subject teaching practice en_US
dc.subject mobilność nauczycieli en_US
dc.subject wymiana międzynarodowa en_US
dc.subject praktyki pedagogiczne en_US
dc.title Projekt międzynarodowych praktyk dydaktycznych w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli geografii en_US
dc.title.alternative Komisja Edukacji Geograficznej PTG en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record