DSpace Repository

Od „średniowiecznego kramu” do „organizacyjnej pergoli”. Metamorfozy zakładu pracy

Show simple item record

dc.contributor.author Tomaszewska-Lipiec, Renata
dc.date.accessioned 2017-01-19T08:27:55Z
dc.date.available 2017-01-19T08:27:55Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Labor et Educatio 2016, nr 4, s. 83-104. en_US
dc.identifier.issn 2353-4745
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3966
dc.description The article concerns the “metamorphoses” of the workplace, which is one of the main research scopes of labour pedagogy’s pedagogical subdiscipline. Based on various sources of interdisciplinary knowledge, the said metamorphoses were presented by showing the evolution of workplace from the times of natural economy to the forecasts concerning the nearest future. The analysis of the selected historical and organizational aspects related to this issue aimed at expanding the elaborations made by labour pedagogues upon workplace as a cognitively complex category. en_US
dc.description.abstract Prezentowany artykuł poświęcony został „metamorfozom” zakładu pracy, który stanowi jeden z głównych obszarów badawczych subdyscypliny pedagogicznej pedagogiki pracy. W oparciu o różne źródła interdyscyplinarnej wiedzy przedstawiono tytułowe metamorfozy, ukazując ewolucję zakładu pracy od czasów gospodarki naturalnej po najbliższe prognozy na przyszłość. Analiza wybranych aspektów historycznych i organizacyjnych związanych z tą problematyką, miała na celu wzbogacenie opracowań przygotowywanych przez pedagogów pracy na temat tak złożonej poznawczo kategorii, jaką stanowi zakład pracy. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie en_US
dc.relation.ispartofseries 2016/4;
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zakład pracy en_US
dc.subject organizacja przyszłości en_US
dc.subject pedagogika pracy en_US
dc.subject gospodarka oparta na wiedzy en_US
dc.title Od „średniowiecznego kramu” do „organizacyjnej pergoli”. Metamorfozy zakładu pracy en_US
dc.title.alternative From the “Medieval Booth” to the “Organizational Pergola”. The Metamorphoses of the Workplace en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska